officevulkanizersrki@gmail.com       062 388 109

(0)    

Dijagnostika | Vulkanizer Srki


Zašto je potrebna kompjuterska auto dijagnostika

Proizvođači u savremena vozila ugrađuju elektronske sisteme koji prate rad vozila i blagovremeno signaliziraju neispravnost u radu. Ugrađen računar prati rad elektronskih senzora, beleži različite događaje i neispravnosti i blagovremeno signalizira putem sijalica na komandnoj tabli ili onemogućava rad vozila.

Detekcija kvara je nezamisliva bez pomoći dijagnostičkih uređaja koji preuzimaju podatke iz računara vozila. Upotreba auto dijagnostike, poznavanje rada vozila i pojedinih komponenti uz nezaobilazno iskustvo, predstavljaju ključ uspeha pronalaska i otklanjanja kvara na automobilu.

 

 

Vulkanizer Srki

 

  Moše Pijade 92

  26000 Pančevo

  T: 013 335 436

  T: 062 388 109

  T: 063 365 868

vulkanizersrki@gmail.com

 

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS

mobilni vulkanizer srki